Slekta

 Min fjord  Min familie  Imsterfjord  Rønnesse  Slektstre  Nordkapp

I første omgang vil jeg bare ta for meg mine besteforeldre, det er da naturlig synes jeg å starte med min farfar Anders Hansen Rønnes. Han fikk tilnavnet "Sterkanders" da han i sine unge år var berømt for sin styrke. Nå har jeg ikke noe bilde av han fra den tiden,det eneste bilde som overhode finnes av han er dette:

"Sterkanders", altså min farfar, var født i Hemne i 1847 som "lausunge" og ble som liten"satt bort" på Rønnesset i Imsterfjorden. Her vokste han opp og som voksen fikk han bygge seg hus nede ved sjøen, husmannsplassen sin kalte han "Renghålet". Han giftet seg og fikk fem barn med sin første kone som døde ung. Med sin andre kone som ble min farmor Gurine, fikk han syv barn, så "gubben" var virkelig produktiv. Farfar"Sterkanders" oppnådde likevel en høy alder, han døde i 1920 og ble begravet ved Værnes kirke i Agdenes.

 

Dette er min farmor Gurine Vingen Rønnes, hun var født i Vingvågen i 1865 og gift med min farfar "Sterkanders" i 1890 i Værnes kirke. I tillegg til de syv barna hun fikk med min farfar så hadde hun to gutter fra før, disse vokste ikke opp sammen med sin mor. Hun døde i Kvennavika i Imsterfjorden i 1935 og ble begravet ved Værnes kirke i Agdenes.

 

Min morfar Bernhard Rasmussen Kvale ,var født i Gulbrandsvika i Imsterfjorden i 1876.Han giftet seg med min mormor Stine Sivertsdatter Utseth i 1901 og slo seg ned i Einvika i Imsterfjorden hvor de bygde seg hus og dyrket en liten jordflekk. Det var ellers fiske som gav utkomme til familien ,som foruten min mor besto av to eldre jenter og en yngere gutt. Min mormor døde imidlertid forholdsvis ung, men morfar giftet seg om igjen med Laura Arntsdatter Ramvik som ble hans livsledsagerske gjennom resten av hans liv. Morfar var for meg "Bestefar" med stor B, han levde hele sitt liv på den lille husmannsplassen sin og døde på et sykehjem i 1963 og ble begravet ved Værnes kirke i Agdenes.

Min mormor Stine Sivertsdatter Utseth, ble født på Hitra 7. november 1878 og ble altså gift med min morfar i 1901. Hun ble desverre ikke så gammel da hun døde i 1922, også hun er begravet ved Værnes kirke i Agdenes.

Slekta videre bakover i seklene finner du på Mitt slektstre