Nordkapp

 Min fjord

 Einvika

       
           

 

 

Her har vi kona mi Bjørg, og meg på nersida av huset som er mitt barndomshjem og som av en eller annen grunn fikk navnet Nordkapp. Huset har en heller omflakkende historie, det startet som seterbu på gården Kongensvoll og var da lokalisert til et litedalføre ved navn Råa. Siden ble det flytta ned på gårdens innmark, nærmere bestemt inni Storvika hvor det ble overtatt av drengen på gården som beboelseshus. Drengen kom etter hvert i unåde hos gårdeieren på grunn av at han ble tatt på fersk gjerning i å hugge et tre som han skulle bruke som treskoemne til ett av barna. Det ble avskjed umiddelbart, men drengen tok ned huset og flytta det innover i fjorden til Halsen hvor han fikk lov å sette det opp nede ved sjøen. Her sto da huset fram til drengen som forøvrig het Kristoffer, døde og hans etterkommere solgte det på auksjon.Det ble eieren av Kongensvoll gård som fikk tilslaget og han fikk satt det opp her det står nå. Helt nøyaktig når dette skjedde vet jeg ikke, men en eller annen gang mellom 1915 og 1920 måte det ha vært. Planen var å leie ut huset til rike sommergjester, men det ble det ikke noe av da markedet for slikt heller var nokså dårlig den gang. Da min mor og far kjøpte huset og bygslet grunnen 1. november 1928 hadde det stått tomt i mange år og var meget forfallent, men etter iherdige utbedringer og påbygginger, den siste i 1954, fremstår det nå som et meget fint feriested for meg og min familie.

Her ser vi huset med uthuset, bua, fra øversida, at det er ganske så frodig her kan vel ikke benektes, naturen trenger seg på der hvor det før var fine hageanlegg, men det må man bare finne seg i. Siden min mor flyttet ut, jeg mener at det var i 1978, har det ikke vært noen fastboende i huset, men vi er ganske ofte på besøk, særlig om sommeren. Vi har ellers gjort det til en æressak å holde hus og området, som vi forøvrig nå er selveiere til,så godt istand som vi makter. Ja hvorfor ble så navnet Nordkapp? Min teori er at huset fikk navn etter det jordstykket som lå nedenfor og som ble kalt Nordekra, mistenker så min mor for å ha utledet navnet herfra og forbundet det med et hotell i Trondheim og slik ble det altså for min mor og far hotell Nordkapp, det var opprinnelig ikke meninga at de skulle bo der så lenge. De hadde sett seg ut en tomt et annet sted på gården og hadde ønske om å kjøpe den, men så kom de harde 30-åra og satte en stopper for det, dermed ble det Nordkapp for resten av livet.

 

Her et høstmotiv fra Nordkapp, lønnetreet i forgrunnen er ikke stedstypisk på disse kanter av landet, som mange andre av trærne på området så er også det plantet av min mor.

 

 

Nordkapp har også sin sjarm om vinteren, her et bilde fra januar 2002 som ble tatt av min nevø Kristian. Her trenges kanskje en forklaring, det store, hvite huset i forkant er altså stedets skole, eller kanskje heller var, da skolevirksomheten forlengst er nedlagt. Som man kan forstå så hadde jeg ikke lange skoleveien i forhold til mange av mine medelver.

Våren 2008 fikk Nordkapp nytt tak, denne gang kostet vi på og fikk fagfolk til å gjøre jobben. De gamle eternittplatene som min bror Hermann hadde lagt en eller annen gang på sekstitallet, ble nå erstattet med sortlakkerte stålplater som ser ut som takstein. I samme omgang ble også pipa innkledd så nå skulle det være tett og godt beskyttet for lang tid fremover.

Her ser vi da det nye taket fra oversida, er det ikke flott? Når vi nå var i farta med restaureing kunne vi også realisere et spesielt ønske fra de unge om en veranda. Den ble jo så bra at også vi eldre syntes dette hadde vært en fornuftig investering. Nå kan vi alle nyte utsikten i solveggen

Tilbake til åpningssiden

Marineminner

Elgfaret