Rønnesse´

 Min fjord  Min familie  Slekta  Mitt slektstre  Imsterfjord

Vårt slektsnavn Rønnes kommer fra denne lille gården hvor min farfar "Sterkanders" vokste opp. Som "legdgut" på gården fikk han etter at han ble voksen, lov til å bruke navnet. Ser du på kartet så finner du gården halvveis innover i fjorden, den er nå imidlertid fraflyttet og det er bare framhuset som fortsatt står, alle de andre husene har forfalt og er mer og mindre borte. Det var altså her at min farfar som gutt hadde som oppgave å fjerne stein fra nybrottslandet, han fikk god hjelp av gårdens hund, sammen rullet de steinen nedover bakkene mot sjøen. I det tilfellet var det en fordel at det er så bratt som det er, og det er mye stein nede ved flomålet. Nå har jeg ikke fått verifisert denne historien, men den er vel ganske tidstypisk, "legdbarna" måtte jo gjøre rett for maten. Min sønn Terje malte dette bilde av Rønnesse´ ennå mens de fleste husene sto.

 

Til galleriet