Min skole

Gimle skole

 Min fjord  Nordkapp  Imsterfjord      
           

 

Dette var min skole på Kongensvoll, slik så den ut da den var ferdig i 1926 og ble innviet og fikk navnet Gimle, gudenes bolig. Det var en todelt skole med "småskole" og "storskole" og her er så alle elevene fra begge klasser i skolens første år:

I første rekke fra venstre finner vi: Ingvar Danielsen, Karsten Jørgensen, brødrene Birger og Paul Brustol, Rigmor Bjørgan,søstrene Agnes og Marie Danielsen, Borghild Moen, og Lilly Stensen.

I andre rekke fra venstre finner vi : Aksel Skjemstad (lærer), Lilly Brustol, Ruth Nettland, Arna Ingebrigtsen, Ruth Bjørgan, Osvald Rathe, Sverre Halvorsen, Ragnvald Arntzen, Oskar Moen og til slutt hovedlæreren Sivert Illøkken.

 

Mitt barndomshjem var nærmeste nabo til skolen, ja så nære at det bare var å hoppe over gjerdet. Min bror Hermann begynte på skolen i 1933 så etter hvert fikk også jeg lov å slå følle med han selvom jeg ennå ikke var gammel nok. Nå hadde det seg slik at jeg var på alder med en av sønnene til lører Illøkken som bodde med sin familie i skolen, det var da naturlig at vi lekte sammen og vi fikk være med i timene. Vi fikk hver vår kladdebok med blyant og nødvendige fargestifter slik at vi kunne være aktivisert med tegningen vår og ikke forstyrre i undervisningen. Husker ikke hvor seriøs denne skolegangen var, men vi fikk da i hvertfall lov til å være med på klassebildet i 1936 hvor både "småskolen" og "storskolen" er representert. Lærer Illøkken var ikke snauere enn at han tok med både fruen, hushjelpen og babyen når det først skulle fotograferes:

På dette bildet finner vi i første rekke fra venstre: Min bror Hermann Rønnes, Arvid Andersen. Rolf Bjørgan, Sten Pettersen, Per Illøkken, Erling Illøkken, Helge Rønnes, Ivar Jørgensen og Gunnar Brustol.

Andre rekke fra venstre: Gerd Bjørgan, Berit Bjørgan, Sonja Rønnes, Åsa Jørgensen, Marit Illøkken, Vera Storø, Karin Kvale og Elinor Bjørgan.

Bakerst troner så lærer Sivert Illøkken med sin baby, hans fru Kari og så hushjelpen da som er min kusine Agnes Danielsen som også finnes på klassebildet fra 1926/27, men da i en annen posisjon.

 

Årene går og jeg blir endelig gammel nok til å få begynne ordentelig på skolen. Det var i 1938 og lærer Illøkken sørget også denne gang for at det ble tatt bilde, denne gang bare av "småskolen"

Her er vi arrangert i trappa på nedsida av skolen, inngangen til lærerens leilighet. Noe uryddig for å kunne gi en klar rekkefølge, men fra venstre nedenfor trappa står Per og Erling Illøkken, så kommer min fetter Johan Rønnes med Lars Ramvik bak, helt fremst står Arnold Bjørgan med Ivar Jørgensen bak og så meg selv,absolutt fremst Helge Rønnes.

Oppe i trappa fra venstre finner vi min kusine Gunnvor Rønnes,litt tilbaketrukket Aagot Kjørsvik, så Else Bjørgan, Elinor Bjørgan,og nederst Solveig Bjørgan. Lærer Sivert Illøkken gav oss så den trygge bakgrunnen.

 

Av denne gjengen var vi hele fem førsteklassinger, fire gutter og ei jente. Etter det første året var vi komet ned til fire da lærer Illøkken tok med seg sin familie og flyttet . Vi fikk nå vikarlærere et års tid, men så fra høsten 1940 (krigsåret), fikk vi ny fast lærer, det var Nils Ofstad og han ble vår lærer for resten av folkeskolen.

Under krigen ble det påbudt at alle skoler skulle ha bilde av Vidkun Quisling i klasserommene. Lærer Ofstad som ellers var en "god nordmann", måtte bøye seg for det påbudet, vi ungene demonstrerte ved å spytte på bildet husker jeg. Ofstad nektet imidlertid å undervise i raselære som det også kom påbud om, så den undervisningen gikk vi glipp av heldigvis.

Okubasjonsmakten hadde ikke noen interesse av å rekvirere skolen vår så vi fikk beholde den under hele krigen. Det eneste jeg kan huske hvor skolen ble berørt, var at alle dørvriderne som var av solid messing, ble skiftet ut til simpelt blikkmateriale. Hitler hadde bruk for messingen til sin krigføring.

I 1945, samtidig med at krigen var slutt, var også min 7-års skolegang over. Fra denne landsens skole var vi nå klare til å gå ut i livet med den balast som vi her hadde fått med oss. Det hadde vært mange før oss, og det skulle ennå komme mange etter oss som skulle bli gitt grunnleggende undervisning her i "gudenes bolig"

Etter hvert som årene gikk ble det bare færre og færre barnefamilier i Kongensvoll krets. Dette resulterte i at antallet elever som soknet til skolen gikk drastisk tilbake. Kommunen vurderte mange ganger nedleggelse, men det var et flertall i kretsen for å beholde skolen. En avisreportasje fra den tiden gir et godt bilde av situasjonen:

Jeg er ikke sikker på hvem disse fire elevene ved skolen var, men de ble di siste som slet skolepultene her. Skolen ble nedlagt i 1981 og elevene ble overført til en sentralskole i kommunen.

(I ettertid har jeg fåt opplysninger om hvem de tre første fra venstre på ovenstående bilde er: Med gitar lærer Reidun Grøtan, så kommer Ann Irene Rønning og gutten er Roar Mannvik. Bakers finner vi Erik Mannvik, mens den siste til høyre er foreløbig ukjent, kanskje det vil dukke opp noen som vet hvem det er. Disse opplysningene har jeg i 2006 fått fra Ann Irenes 11 år gamle sønn Daniel, takk skal du ha Daniel)

Nå stod så byggningen der uten aktivitet, det var nødvendig for kommunen å finne fornuftig anvendelse for lokalene. Løsningen ble å leie ut til turistformål, tyske "fiskere" invaderte nå "gudenes bolig". Etter noe tid gav så kommunen opp sitt engasjement og eiendommen gikk tilbake til gruneieren som overtok byggningen.

I noen år fremover ble nå byggningen brukt til forskjellige formål. En tid ble det produsert elektronikk i klasserommene, mens leiligheten i andre etasje var utleid som "firmahytte". Etter hvert flyttet så grunneieren inn i lærerleiligheten med sin familie, førsteetasje ble nå innredet til feriebruk for familiemedlemmer tilhørende gården.

Etter at grunneieren bygde seg nytt hus og flyttet dit i 2000, ble skolen stort sett stående tom. Den ble etter hvert utlyst for salg og våren 2002 gikk den over på privat eie som feriebolig. Som nærmeste nabo ønsker vi de nye eiere lykke til med anskaffelsen av "gudenes bolibg".